دیزباد وطن ماست

اطلاعیه شماره 2 (Expired)

به نام خدا

3/6/1392

همانطوریکه استحضار دارید امسال آفت موش صحرایی(موش تنبل) و موش کور به دیزباد هجوم آورده است. در این هجوم بی سابقه موش ها نهال ها را پوست کرده اند.

 پیش بینی می شود در صورتی که اقدامی علیه موش ها انجام نشود، زمستان امسال خسارات جبران ناپذیری به درختان وارد شود. لذا به منظور مبارزه همگانی و همزمان با آفت مذکور، شورای اسلامی مقداری  «سم فسفر دوزنگ» تهیه نموده که همراه با یونجه تازه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روز پنجشنبه 14/6/1392 زیر نظر کارشناسان و تکنسین های ذیربط در سر غرقاب توزیع خواهد شد. یادآوری می شود برای مبارزه با موش صحرایی بایستی فقط از یونجه تازه و برای موش کور از تخم کدو، مغز گردو و یا هسته زردآلو استفاده کرد.

ضرورت دارد، روز بعد از دریافت «سم فسفر دوزنگ»، همه مردم طعمه های تهیه شده را در تمام نقاط دیزباد استفاده نمایند تا مبارزه ای همزمان و موثر انجام شود. 

ضمنا سم مذکور برای انسان و دام فوق العاده خطرناک می باشد لذا استدعای شورا و کارشناسان از تمامی باغداران محترم این است که طعمه های ساخته شده را با حوصله کامل فقط در سوراخ موش قرار دهند تا خدای ناکرده موجب از بین رفتن سایر حیوانات و پرندگان نشود. همانطوریکه قبلا به استحضار رساندیم متن اطلاعیه های شماره 1 و 2 در سایت «دیزباد وطن ماست» قابل مشاهده است.

شورای اسلامی منتخب دیزباد علیا