دیزباد وطن ماست

نقد جدی به نامگذاری جدید نام کوچه باغ های دیزباد

«دیزباد وطن ماست»- شورای اسلامی دیزباد با همکاری شورای مشورتی به تیم نامگذاری مسئولیت نامگذاری مکان های مختلف در دیزباد را دادند و این تیم با افراد با درایت و صرف وقت بالاخره موفق شد تا نام کوچه پس کوچه های نیشابور و مشهد را بر روی کوچه های دیزباد بگذارد!

با همدیگر آئین نامه نامگذاری را می خوانیم:


‌آیین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی
‌شماره .3105‌دش 1375.9.17
‌شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.
‌یکی از مصادیق مهم این امر، اسامی خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی در شهرهاست و این اسامی در حکم شناسنامه شهرها و بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه است.
ماده اول ـ ضوابط و معیارهای نامگذاری
1ـ نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام‌شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده‌ شود.
2ـ در نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
3ـ اسامی باید رسا، کوتاه، سلیس و روان باشد.
4ـ از اسامی مناسبی که باعث ایجاد روحیه افتخار ملی و حماسی، و انبساط خاطر و تلطیف اخلاقی و عاطفی مردم و بیانگر غنای فرهنگ و تمدن‌اسلامی و ایرانی باشد استفاده شود.
5ـ به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی کشور و حفظ هویت ملی، نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشند.
6ـ در نقاط مختلف کشور ضمن توجه به ویژگیهای منطقه‌ای از اسامی شهرهای دیگر هم استفاده شود.
7ـ به منظور ایجاد پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید شورای فرهنگ‌عمومی کشور از نام شخصیتهای سیاسی و مردمی خارجی یااسامی اماکن خارجی استفاده کرد. در این زمینه اولویت با کشورهای اسلامی است.
8ـ در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هر منطقه نیز توجه شود.
9ـ از نام اشخاص خیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری وتربیتی) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.
10ـ فروشگاهها، شرکتها و مراکز کار و پیشه باید از گذاشتن اسامی خارجی جدا” خودداری کنند. نام‌ها باید فقط به زبان فارسی باشد. مگر در مواردی که‌به تشخیص شورای فرهنگ عمومی این اسامی به منظور ایجاد پیوندهای فرهنگی، علمی و سیاسی انتخاب شده باشند. شیوه نامه آن را شورای فرهنگ‌عمومی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده دوم ـ موارد مشمول نامگذاری
1ـ آئین نامه نامگذاری شامل این موارد می‌شود: شهرها، شهرکها، بندرها، رودها، جزیره‌ها، بزرگراهها، خیابانها، بازارها و کوچه‌ها، مدارس و مهد کودک‌ها، موسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و‌فرهنگی، تالارهای عمومی، بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی، سینماها و مراکز تفریحی و باغها و بوستانها، میدان‌ها و پایانه‌ها، فرودگاهها و‌ایستگاههای راه آهن و پالایشگاهها، کارخانه‌ها، بانک‌ها و مراکز ورزشی و باشگاهها، فروشگاهها، شرکت‌ها و مراکز کار و پیشه….
2ـ این آیین نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه‌ای که شورای فرهنگ‌عمومی بر اساس این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.
ماده سوم ـ مرجع نظارت
1ـ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نامگذاری اماکن به عهده شورای فرهنگ عمومی است.
2ـ این شوراهمه ساله گزارش بررسی و نظارت و عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.
ماده چهارمـ این آیین نامه رد 4 ماده و 14 بند در جلسه مورخ 75.9.6 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آیین نامه‌های قبلی لغو می‌شود.
  • به نظر می رسد که تیم اساسا این آئین نامه را با دقت نخوانده و کاملا سلیقه ای عمل کرده است: «شهرهای جمهوری اسلامی ایران در ظاهر و باطن باید نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد.» آیا در این نامگذاری چیزی از تاریخ؟ جغرافیای تمدن؟ و فرهنگ اسلامی و ایرانی می بینید؟
  • دوباره به آئین نامه بر می گردیم: «اسم باید بیانگر ارزشهای‌اعتقادی، تاریخی، فرهنگی و ملی جامعه» آیا در این اسامی ارزش های اعتقادی؟ تاریخی؟ فرهنگی؟ و ملی؟ دیزباد دیده می شود؟
  • اما من فکر می کنم که تیم ما وقتی به این بند رسیده است اسامی را دقیقا از روی آن کپی کرده است: « اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیده‌ شود»! در حالیکه منظور این بند این نیست که شما اسامی اندیشه و فرهنگ و گل ها را دقیقا کپی کنید!
  • به آئین نامه بر می گردیم: «در نامگذاری علاوه بر توجه به شخصیت‌های ملی و قهرمانان، به شخصیت‌های محلی هر منطقه نیز توجه شود.» من در این اسامی هیچ نامی مربوط به شخصیت های محلی ندیدم!
  • تنها بخشی که دیده شد در آئین نامه آن هم در مورد یک جاده استفاده شود این بخش از آئین نامه بود: « از نام اشخاص خیری که تاسیسات مهم عام المنفعه (‌اعم از دینی، آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری وتربیتی) احداث کرده‌اند می‌توان برای‌نامگذاری اماکن یاد شده استفاده کرد.» آن هم احتمالا به این دلیل بوده که پیشتر نام جاده آروین بر روی آن جاده قرار داده شده است.
  • و اما این بخش از آئین نامه را هیچ کس نخوانده است: «این آیین نامه در باره اماکن جدیدالاحداث است ولی در مورد تغییر اسامی نامناسب موجود لازم است بر طبق شیوه نامه‌ای که شورای فرهنگ‌عمومی بر اساس این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می‌کند عمل شود.» این یعنی مکان هایی که از قبل نام دارند از همان نام قدیمی شان استفاده شود و در مورد مکان هایی که نام های غیر فارسی دارند از آئین نامه استفاده شود و در مورد مکان هایی که اسامی نا مناسب دارند لازم است بر اساس شیوه نامه ای که شورای فرهنگ عمومی بر اساس این آئین نامه تنظیم و ابلاغ کرده عمل شود. 

امیدواریم که با توجه به مسائل مطرح شده و نظراتی که از جانب دیزبادی ها در روزهای آتی مطرح می شود اسامی بازنگری شود. این نامگذاری من را به یاد یک مکتب فکری غربی انداخت که تیم نامگذاری بر اساس آن فکر کرده اند. فوردیسم!

فورد می گفت: سیاه سیاه سیاه. یعنی همه چیز را مثل هم می کرد. شما نام ها را نگاه کنید. دقیقا مشابه آنها در شهرها وجود دارد و دقیقا فورد را زنده کرده است.

اما ما در اندیشه اسلامی و ایرانی مان فراتر از نگاه این غربی ها نگاه می کنیم. نام شهدا باید برجسته شود و همچنین نام هایی که در تاریخ دیزباد سهم دارند باید برجسته شود. اسامی قدیمی دیزباد اسامی بدی نیست و هیچ زشتی در آن وجود ندارد. بگذاریم فرهنگ دیزباد با برجسته کردن این اسامی برای همه مردم و گردشگران نشان داده شود.

آئین نامه نامگذاری، آئین نامه بدی نیست و به نظر نمی رسد که برقراری توازن بین اسامی در دیزباد مشکلی ایجاد کند. نامگذاری های فعلی بیشتر جنبه شعارگونه دارد. این شعارها معمولا نهایتا عکس می شود. یعنی می بینید در کوچه فرهنگ شاهد بی فرهنگی و در میدان وحدت شاهد نفاق خواهیم بود. اما بگذارید دیزباد با همان اسامی قدیمش زنده بماند. در این مسیر همه مردم دیزباد در کنار شما هستند.

دیزبادی ها از چند خانواده بزرگ تشکیل شده اند. اینکه بزرگ خاندان آنها نامی در کوچه های دیزباد داشته باشد، باعث می شود که دیزباد برای دیزبادی ها جاذبه اش را حفظ کند. اما اینطور که این نامگذاری ها انجام شده اند، ریشه هایمان را به باد فراموشی می سپاریم. تازه این در حالی است که نخواهیم به آئین نامه دقت کنیم، که نباید نام های قدیمی را در صورتی که زشت یا به زبان دیگری نیستند، عوض کرد!


نظرات (10)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
نوشته: وحید از ایران از [ ایالات متحده آمریکا ]
دکتر جان به نکات خوبی اشاره کردی.
اینا می شینن برای خودشون می بافن همینطوری فکر نمی کنند که مردم هم هستن، اونا هم حق دارند.
اصلا به نظر من کوچه های دیزباد نیازی به تابلو ندارن. اونم این اسمای مزخرفی که اینا گذاشتن که واقعا شرم آوره.
مرسی که هستی دکی.
چهارشنبه 10 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 05:06 ب.ظ
امتیاز: 5 0
پاسخ:
متشکرم وحید جان. امیدوارم که این نکات بتواند این فضا را عوض کند.
نوشته: ناشناس از [ ایران ]
نام شهیدانت منو کشته!
همتون تعطیلین. چه اونایی که اسم خیابونای مشهد و نیشابور رو گذاشتن و چه شمایی که می نویسی اسم شهدا رو باید بگذارن.


میشه از اسم کوچه ها بیرون بکشید لطفا
چهارشنبه 10 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 05:10 ب.ظ
امتیاز: 0 7
پاسخ:
نامگذاری کوچه در دیزباد اقدامی ضروری است اما باید به شکلی صحیح انجام شود. لطفا از این به بعد اگر پیام می گذارید ادب را رعایت بفرمایید. در غیر این صورت از انتشار آن معذورم.
اگر گفته شد اسامی شهدا به این معنا است که بخشی از توجه به آنها نیز باشد. قطعا دیزباد آنقدر برجستگی های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارد که کسی برای نام های ویژه نمی ماند.
نوشته: سعید عید از [ ایران ]
دکتر عادل جان سلام. توی گروه گفتین بیایم نظر بدیم و حرفمون شنیده می شه
به نظر من همون اسمای قدیمی دیزباد استفاده بشن
اگر جایی هم بدون اسم موند اسم بزرگان دیزباد و چند تا اسم شاعر و نویسنده بزرگ مثل مولوی و عطار و سنایی و ناصرخسرو رو بگذارید.
چهارشنبه 10 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 07:19 ب.ظ
امتیاز: 7 0
پاسخ:
متشکرم سعید جان. نظرتان قابل تامل است.
نوشته: بی نام از [ ایران ]
با سلام و عرض ادب
سپاس از توجه ویژه شما

با احترام فراوان به شهدای گرانقدرمون و خانواده های محترم و ارزشمندشون و یاد آوری اینکه آرامش امروزمون رو مدیون این عزیزان هستیم و هیچگاه یادمون نمیره فداکاری این عزیزان رو .
اینکه نام فقط یک شهید از شهدای دیزباد(که وابستگی فامیلی بیشتری به اعضای شورا داره و مال ده بالا هست و نادیده گرفتن شهدای ده پایین) رو روی یک کوچه بزاریم بنظرم باعث دلخوری سایر خانواده شهدا میشه و ضمن اینکه با توجه به قدمت دیزباد بزاریم نام قشنگ شهدامون روی همون سردر مدرسه باشه و نام مدرسه دیزباد هم خیلی عالیه که با نام تمام شهدامون مزین شده و نامگذاری کوچه هایی که اسم ندارند رو (تاکید میکنم کوچه هایی که اسم ندارند و نه کوچه های قدیمی و دوست داشتنی مثل کوچه ی دروازه) با مشورت با کسانی که از فرهنگ زیبای دیزباد مطلع هستند انجام بدیم.
من توی یک برنامه تلوزیونی دیدم دکتر شاهرخ میرشاهی گفتند کارهای فرهنگی هم انجام میدهند. میتونست در این زمینه مثلا از ایشون کمک گرفته بشه.
اسامی گلهایی که انتخاب شده خیلی امروزیه و ربطی به گل و گیاههای بومی دیزباد نداره و نامتعارف بنظر میرسه. سلیقه افراد گروه نامگذاری برای مشهد و یا شهر خیلی خوبه اما برای روستایی با این فرهنگ و تمدن کمی عجولانه بنظر میرسه. اینکه صرفا نام کوچه فرهنگ باشه نشون دهنده ی فرهنگمون نیست.
لطفا لطفا لطفا فرهنگ دیزباد رو مطالعه کنیم.
نگزاریم نامگذاری کوچه ها فقط برای انجام وظیفه و اینکه بگن ما فقط این کار رو هم انجام دادیم صورت بگیره.
میتونید نامهای پیشنهادی رو توی سایت جمع کنید و یا نامهایی رو پیشنهاد بدین که مردم رای بدن.
خلاصه اینکه نظرم در مورد نامگذاری بجز جاده آروین مثبت نیست و انتظار بیشتری دارم.
با تجدید احترام و وقت و فضایی که برای بیان نظر در اختیارمون گزاشتین
پنج‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 08:50 ق.ظ
امتیاز: 7 0
پاسخ:
از پیامتان متشکرم. البته دو نکته را اصلاح می کنم. اول اینکه دوستانی که این اسامی را پیشنهاد دادند به اعضای شورا نسبتی نداشتند و اینکه نام یک شهید انتخاب شده، شاید به این دلیل است که هنوز ادامه فهرست را نداریم.
دوم اینکه این نامگذاری حتما باید انجام بشود.
اما من امیدوارم توصیه های دیگرتان که واقعا بجا بود شنیده شود. و حتما از جانب تیم نامگذاری خوانده و شنیده خواهد شد.
جناب آقای دکتر میرشاهی
سلام
انتخاب محافظه کارانه اسامی دیزباد مایه تاسف من شد. من مطمئنم که هویت دیزباد با این اسامی کاملا به فراموشی سپرده می شود. تیم باید به اسامی جدیدی فکر کند که گویاتر به هویت دیزباد اشاره کند.
توضیحات شما و دوستان گویا بود.
بارها خواسته ام تشکر کنم از رسانه قوی تان، اینک این فرصت به دست داد.
ممنون
جمعه 12 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 09:26 ب.ظ
امتیاز: 4 0
پاسخ:
ممنونم مهندس جان. این سایت تنها کاری بود که به عنوان یک جوان دیزبادی می توانستم برای وطنمان انجام دهم.
نوشته: ل میرشاهی از [ ایران ]
سلام عادل جان .
من اسامی و دیدم ..من حتی با اسامی گل ها هم موافق نیستم ..به نظرم کارهایی که داره کم کم در دیزباد انجام می شه ،خیلی دیزباد و از حالت روستایی داره خارج می کنه ..نمی دونم کلا چه اصراری هست که اسم جدید بزارن و اما مردم با همون اسم قدیم بشناسن ،مثل اینکه افراد واسه بچه ها تو شناسنامه یه اسم می زارن ولی یه چیز دیگه صداشون می کنن .
ای کاش انقدر عجولانه و سریع ..این تصمیمات گرفته نشه و به مرور وارد این وادی ها بشن ..به نظرم مردم شوک زده می شن ..
حس می کنم شورای دیزباد باید این و حس کنن که لازم نیست هر روز یه کار جدیدی انجام بشه تا گفته بشه که شورا داره کار مفید انجام می ده .‌همین که اتفاق های ناگهانی نیفته ،خودش به معنی مفید بودن و لزوم شورا داشتنه
شنبه 13 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 06:20 ب.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سلام. نکته ای که اشاره کردید دقیقا همان چیزی است که در عمل اتفاق خواهد افتاد.
این قضیه به طور مستقیم به شورای اسلامی مرتبط نیست. آنها هنوز هم منتظر نظرات ما هستند تا اسامی طبق نظر مردم انتخاب شود.
اسم گذاری یک الزام است.
نوشته: مدیر گروه از [ ایران ]
خیلی بدون فکر نامگذاری کردند. ای کاش از افراد فرهیخته تر بهره می جستند.
شنبه 13 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 06:23 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
بله مدیر عزیز. البته این افراد هم فرهیخته اند اما به نظرم آئین نامه را می خواندند از این نحوه کار بی هویت جلوگیری می شد.
نوشته: امید از [ ایران ]
من با نام گلها موافق بودم و جاده آروین، ولی با بقیه ی نامها از جمله فرهنگ و اندیشه و ... به نظرم خیلی کلیشه ای و کپی برداری از نام معابر در مشهد بود
شنبه 13 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 06:24 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
حتی از گلها مهمتر عناصر هویتی در دیزباد داریم. اما متشکرم.
نوشته: میرجواد از [ ایران ]
دکتر میرشاهی گرامی
من هم مخالف نامگذاری انجام شده هستم. شما گفتید که برای کوچه خودمان نظر بدهیم، اما نظر من این است که تیم روی اسامی قدیمی کار کند. اسامی قدیم را قدری از حالت بومی در بیاورد و بشود نام کوچه ها. خیابان های اصلی را هم به نظر من می توان نام بزرگان دیزباد را گذاشت.
از اینکه به دیزباد اینقدر اهمیت می دهید لذت می برم.
شنبه 13 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 08:52 ب.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
میرجواد عزیز
سپاسگزارم. ممنونم از روحیه ای که می دهید.
نوشته: بچه موده از [ ایران ]
سلام عادل جان ممنونم از وبلاگ خوب و کاربردی شما
من این نام هایی که اکثراً باهاش مخالف هستند ندیدم ولی یک نظر کلی دارم که اینجا مینویسم امیدوارم بتونم به مسیولین شورا هم بگم
به نظر من در دیزباد باید اول از نام هایی استفاده شود که مختص این روستا میباشد، مثل: اولین معلم (آروین) _ بلندترین قله کوه منطقه بعد از بینالود (قجقر) گل و گیاه هایی که در کوه های دیزباد پیدا میشه، میوه هایی که در دیزباد معروفترند
بعدش از نام های قدیمی و ریشه دار که مردم اون منطقه را با اون نام میشناسند استفاده شود، مثل: کوچه پی حصار، کوچه قومبُری، منطقه پیش قجقر، کلته شومورغی، سنگ سفید، لوکه، سَیخا، چشمه صادق، چَنوردو و.......
همچنین نام های کسانی که در یک کوچه یا منطقه جد همه اهالی اون کوچه میشود چون شجره نامه اهالی یک کوچه به همون شخص مشترک برمیگرده
و نامگذاری افرادی که خیلی خاص بودند در دیزباد مانند خاکی و فدایی و کلا کسانیکه خدمات چشم گیری در این روستا انجام دادند مانند تابلو کدخدا آقا جان میرشاهی
مورد بعدی اینکه شخصا با نامگذاری اسم شهید مخالفم چون اولاً شباهت با نام های شهر پیدا میکنه دوما اون شهید مربوط به زمان حال و این دوره از تاریخ است و قطعاً در نسل های آینده با تغییر حکومت ها اون نام شهید عوض میشه پس چه بهتر که از همین نام های ریشه ای استفاده شود
استثناهایی میشود قایل شد که مثلاً کوچه منتهی به مدرسه بنام کوچه فرهنگ انتخاب شود و یا از اسامی مانند ناصر خسرو، خیام و عطار استفاده شود، همانطور که اسم مدرسه ناصرخسرو بود
با تشکر از شما، حرف آخر اینکه از نام هایی که در شهر دیده میشوند استفاده نشود و نام های ریشه دار که در فرهنگ و مردم و جغرافیای دیزباد است استفاده شود
یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 11:43 ق.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
با سلام و درود.
یکی از بهترین نظراتی بود که خواندم. دوستان عزیز در تیم نامگذاری هم بخوانند.